Effektiv bekämpning mot vägglus på sjukhus och kliniker med Cryonite®

5 december, 2014

Att vägglöss bara skulle återfinnas i hemmet är en myt. Från framförallt USA har svenskar den senaste tiden kunnat nås av beskeden att vägglöss har hittats på sjukhus och andra vårdinrättningar, men även på flygplatser, bussar, tunnelbanor, tåg, i biografer och taxibilar och i andra offentliga miljöer. Ett antal medier har under de senaste veckorna uppmärksammat att vägglöss hittats på svenska vårdenheter. Inget kunde vara mindre överraskande. Av de kanske 40.000 vägglusinspektioner och -behandlingar som svenska saneringsfirmor väntas göra 2014 är vi långt ifrån att komma upp i amerikanska nivåer. Trygg Hansa har i sin rapport ”Små djur, stora problem” uppgett att med en liknande utbredning som i USA kan vi vänta oss 180.000 behandlingar per år i Sverige. (Mer…)