languages languages

Välkommen till Silvandersson!

Silvandersson Sweden AB är världsledande inom miljövänlig och giftfri insekts- och skadedjurskontroll. Hög innovationstakt, hög produktkvalitet, hög leveranssäkerhet och lyhördhet för kundernas behov och önskemål bidrar i hög grad till marknadsledarskapet. Mer än 90 % av Silvanderssons produktion går på export och till mer än 35 länder. Home & Garden Line är vår produktserie för hem och trädgård. Horseline är motsvarigheten på hästsidan. Agri Line vänder sig till lantbruk, med stall och boskap. Dessutom finns en produktlinje för industri och och en för yrkesodlare.

silvalure
Silvalure = giftfri insekts- och skadedjurskontroll. Samtliga produkter är konstruerade för att ge bästa effekt och minimal påverkan på miljön.
silvatronic
Silvatronic är lika med giftfri insekts- och skadedjurkontroll. Produkterna är både effektiva och miljövänliga. Silvatronics funktion bygger på ultraviolett ljus och ultraljud.