Crop line

Yrkesodlare

Det är idag allt vanligare med biologisk bekämpning inom växthusodling, men användningsområdet ökar successivt till frukt-, bär- och grönsaksodling.

Det började som en följd av ökande problem med insektsresistens mot kemiska bekämpningsmedel.

Biologisk bekämpning kan beskrivas som användning av en levande organism för att bekämpa en annan organism. Dessa naturliga fiender hämtas från naturen och kan vara av olika slag.

Biologisk bekämpning är miljövänlig både för omgivningen och användaren samt godkänd inom Integrerad Produktion.

Integrerat växtskydd
Vid integrerat växtskydd används klisterark för övervakning av flygaktiviteten samt för diagnos. Härigenom övervakas tidiga angrepp och åtgärder kan sättas in.

Klisterarken används också för att fånga såväl inflygande insekter som redan etablerade. Beroende på vilken insekt som avses så används gula eller blå klisterark.

De bör läsas av och bytas med jämna mellanrum.

Komplett sortiment limark
I vårt sortiment finns såväl gula som blå limark. Dessa finns i olika storlekar och med limbeläggning på den ena eller båda sidorna.

Ladda ner produktblad

Crop Line Brochure (3007kB)