Produktlinjer

Partners

Vårt mål med att skapa en bättre miljö och en minskad användning av inekticider kan inte uppfyllas utan assistans från våra distribuerande partners. Och våra distributörer skulle inte göra några affärer med oss om vi inte vore en pålitlig leverantör. Således jobbar vi hårt för att förbättra standarden så vi kan behålla våra partners glada och nöjda. Först och främst måste vi förstås ha ett bra produkterbjudande. Givet det stora antalet distributörer som hjälper oss i vårt arbete redan, och de krav vi ställer på oss själva gällande produktkvalitet och utveckling, så tror vi att vi har klarat av den biten. Därefter måste vi säkerställa att våra distributörer inte bara får rätt produkter utan också på rätt sätt. Timing är ju allt sägs det, och vi vill inte att våra kunder ska löpa risken att råka ut för sena leveranser eller ett för stort lager. Detta innebär också att vi måste ha en nära relation med våra kunder och förstå den världen som de lever i, och vara lyhörda för vilka önskemål de än må ha. Detta gäller även för de möjliga förändringar som önskas på produktsidan, inkluderande skräddarsydda lösningar och alterneringar – allt för att hålla våra kunder nöjda så att vi kommer närmare att nå vårt mål om en bättre miljö. Och givet vår långa historia som leverantör till ledande distributörerna världen över, tror vi att vi har en god chans att göra just detta. Med våra existerande partners – och med nya.