Agri line

Lantbruk

Flugbekämpning i stall och andra byggnader där det finns djur, är av största vikt.

Flugor är lika irriterande för kor och andra djur som för oss människor. Flugorna attraheras av mat, fukt och värme.

Djuren och deras omgivning utgör en perfekt miljö för flugorna att leva och föröka sig i.

När flugorna rör sig mellan olika platser, är de en mycket stor smittospridare. De sprider sjukdomar som dysenteri, tuberkulos, mag- och tarminflammation. Flugor påverkar även din ekonomi.

Försök har visat att producerande djur som besväras av flugor både får sämre tillväxt och minskad mjölkproduktion.

Planera insatserna tidigt
All skadedjursbekämpning kräver god planering, så även bekämpning av flugor.

Då reproduktionen är mycket snabb, kan två flugor på vårkanten, bli över 25 miljoner innan säsongen är över.

Det gäller därför att sätta in åtgärder tidigt, annars blir situationen ohållbar vilket kräver brandkårsutryckningar med kemiska bekämpningsmedel.

Patenterade produkter
Vi har flera produkter att använda i stallmiljön, såväl inomhus som utomhus.

Flera av de väl utprovade produkterna bygger på vår patenterade design, vilket ger en effektiv fångst.

Se upp med gnagare
Gnagare, som råttor och möss, kan även de skapa stora problem i stallmiljön. Här finns nämligen ofta ett överflöd av mat för dem.

Skadedjuren förorsakar stor skada då de gnager på olika material och kan även förstöra isolering på elledningar, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Även här har vi ett intressant sortiment.

Ladda ner produktblad

(0kB)