Forskningsbaserad produktion

Egentligen är det ju inte så konstigt att världen verkar snurra fortare och fortare när kontinuerlig utveckling har blivit en basingrediens för alla bolag i alla branscher. För oss innebär det här att vi måste arbeta och agera ännu snabbare, och därför är det vårt privilegium att samarbete inte bara med pålitliga underleverantörer och kompetenta kunder och slutanvändare, men också med partners som kan assistera vårt labb och vår utvecklingsavdelning.

I praktiken så är all vår tillverkning baserad på forskning (läs gärna mer om den här), och en stor del av grundarbetet har utförts av någon av våra partners på ett eller annat sätt. Våra klienter och slutanvändare är självfallet mycket värdefulla för oss när det kommer till utveckling. Utan deras feedback och tankar skulle vi säkerligen inte vara i den positionen där vi är idag. Samtidigt skulle vi inte kunna gå så snabbt från forskning till tillverkning utan ett nära samarbete med våra underleverantörer. Och självfallet är forskning från universitet, science parks och kunniga entomologer en vital del både när vi verifierar tester och kommer på nya idéer baserade på aktuella forskningsrön.

Nedan organisationer och personer har bidragit med värdefull forskning och utlåtanden rörande produkter i vår produktportfölj:

  • Halmstad Högskola (Sweden)
  • Lunds Universitet (Sweden)
  • Biokontroll Hungária (Hungaria)
  • Insect Investigations Ltd.(UK)
  • I2L Research Ltd. (UK)
  • Natural History Museum, Arhus (Denmark)
  • Dr. Jeffrey Brown (USA)
  • Dr. Paul Gregory Fields (USA)
  • Agriculture and Agri-Food (Canada)
  • Swedish Defence Research Institute (FOA)