Food & Industry line

Industri

Skadedjursbekämpning inom livsmedelsindustrin, restauranger, hotell och liknande är mycket viktigt.

Det finns inom dessa områden lagar och regler att följa, men ännu viktigare är kvalitetskriterierna.

Skadedjursbekämpare har här en viktig, men inte alltid given roll.

Identifiera skadedjuren
Då man bekämpar skadedjur, gäller det att tänka som dessa.

Skadedjur som insekter och gnagare behöver tre saker för att överleva: mat, vatten och skydd eller någonstans att bo.

Om några av dessa behov störs, kommer skadedjuret inte att klara sig.

Det gäller därför att identifiera skadedjuren och undersöka varifrån de kommer. Därefter bestäms vilken teknik som ska användas, med tanke på säkerhet vad gäller produkter, medarbetare och miljö.

Integrerad Skadedjursbekämpning
Integrerad Skadedjursbekämpning är ett program som reducerar användningen av pesticider för kontroll av skadedjur genom att maximera användningen av alla andra praktiska metoder.

Vi har ett flertal produkter att använda inom Integrerad Skadedjursbekämpning.

Då det gäller limark till ILT tillverkar vi dessa genom att använda ett speciallim som klarar av UV-ljuset under en jämförelsevis lång tid.

Detta har betydelse för effektiviteten liksom för behovet av serviceintervaller.

Vi har även utvecklat ett system, kallat CoreDot™ Application Technology, där vi kan applicera limmet i olika mönster, något vi är unika med.

Ladda ner produktblad

PCO_Brochure (10178kB)