Cryonite® – Just Freeze

Cryonite® har blivit ett väldigt populart redskap inom skadedjursbekämpning över hela världen, på grund av sina unika kvaliteter att eliminera skadedjur genom frysteknik. Speciellt i fall där insekten har byggt upp en resistens mot alla tillåtna insekticider (såsom vägglöss). Cryonite® står ut som ett bra alternativ med en hög effektivitet – och med rätt handhavande så innebär Cryonite® därmed en enorm potential för alla skadedjurstekniker.

Det bör noteras att Cryonite®-systemet både är en enhet och en metod. Med enheten kan teknikern med enkelhet göra effektiva behandlingar tack vare metodens specifikationer. Metoden är baserad på att insekten genomgår en snabb nedkylning med torrispartiklar till en mycket låg temperatur (-78C). Eftersom metoden är mekanisk skiljer den sig från vanligare kemikaliebaserade metoder. En stor fördel med metoden är att insekterna inte kan bygga upp någon toleransnivå mot den snabba nedkylningen.

Cryonite® är av naturen en miljövänlig och hygiensk metod. Eftersom den använda torrisen härstammar från redan producerad koldioxid från industriella processer adderas ingen gas till atmosfären. I alla hänseenden kvalificeras därmed Cryonite® sig som det Naturliga valet för skadedjursbekämpning.

Läs gärna till exempel de intervjuer från skadedjursteknikerna själva som publicerades i PMP Magazine i 2013.

Fördelar med Cryonite®:

  • Ingen uppbyggd tolerans
  • Torr metod som innebär effektiv användning även i elektronik
  • Eliminerar alla stadier i insekternas livscykel
  • Lämnar inga miljöspår
  • Accepterad i samtliga organiska koncept, t.ex. organiskt landsbruk, matinustri, etc. och följer därmed HACCP-standard
  • Används I hotel, matindustri, sjukhus, museum, tåg, kontor
  • Funktionell i proaktivt syfte
  • Enkel att använda