Forskning och testlabb

En limfälla som är utvecklad tillsammans med det Svenska Försvaret – finns det bättre förutsättningar för en effektiv skadedjursbekämpningsprodukt? Kanske det, men hos oss på Silvandersson så har vi alltsedan samarbetet med FOI då Silvalure™-systemet ursprungligen framtogs kontinuerligt testat och förbättrat vår produktportfölj för att erbjuda de mest effektiva lösningarna för hemägare, lantbrukare och professionella skadedjursbekämpare. Men låt oss ta det från början:

Silvalure-systemet är en lösning där rätt lim för jobbet är perfekt applicerad med rätt monster på rätt yta för optimerad monitorering och kontroll. Genom kontinuerlig testning och innovationer har vi skräddarsytt våra produkter för varje situation och förutsättning. Ytan och limmet är applicerat för att vara optimalt beroende på t.ex. insektstyp, resistens till UV-ljus, temperatur, fukt eller sediment, hållfasthet och så vidare. I korthet: komplexa lösningar baserat på åratal av studier och tester, men också högteknologisk utrustning och kompetenta forskare och maskinoperatörer.

För att identifiera de mest kritiska elementen och den bästa möjliga lösningen för varje förutsättning så genomför vi egna tester i våra egna lokaler. Att förstå beteenden hos både skadedjuret och limmet i olika situationer är avgörande för att hitta rätt lösning. Genom noggrann forskning och testning har vi  givit betydande bidrag till branschen, såsom innovationen av den första insektsfällan med torrlim (1982!), den patenterade fönsterfällan och gula fällor för att attrahera vita flugor samt vårt egendesignade 3D-mönster med fluorescerande färger. Vår viktigaste innovation under 2000-talet (hittills) är troligen dock den UV-resistenta vidhäftningsprodukten för EFK-fällor (Electric Fly Killer) – dock i hård konkurrens med CoreDot™-tekniken.

CoreDot™-tekniken är en hörnsten i Silvalure-systemet, vilket tillåter lim (hot melt) att appliceras exakt på vald yta till exakt rätt nivå, med den nya tekniken tog vi ytterligare ett steg under 2014 och utvecklade CoreDot™ 2.0 för ännu högre effektivitet och kundanpassningsgrad för att också kunna serva kunder i andra industrier utan att behöva minska servicenivån till kunderna inom skadedjursindustrin. Läs gärna mer om fördelarna med tekniken här.

Hur god kunskap, maskinpark och erfarenhet vi än har kommer våra framgångar alltid att begränsas av våra egna tillgängliga resurser. För att fortsätta att utveckla nästa generation av skadedjursprodukter välkomnar vi  alla intressanta gemensamma projekt tillsammans med universitet, forskare och andra tillverkare eller entreprenörer. Mycket av vår historia och produktutveckling baseras på dylika samarbeten med universitet och andra institut, och vi fortsätter med stolthet vårt arbete med våra partners. Forskning, idégenerering, testning, produktion och marknadsföringsinsatser blir till ett! Läs mer om hur vi kan vara världens leverantör tillsammans här.