Kvalitet, kompetens och tillförlitlighet

“85% av all skadedjurskontroll utförs med ‘hjälp’ av kemikalier. Om vi kan minska denna andel med så lite som med 1 procentenhet så har vi gjort världen lite bättre. Därför måste vi erbjuda våra kunder miljövänliga effektiva lösningar så att sanerare – och världen – får en chans. Vi måste ju hitta sätt att leva i harmoni med insekterna snarare än att utrota hela arter, och detta görs bara möjligt genom ökad kunskap kring hur man förhindrar insektspopulationer att öka, samt med rätt produkter som förhindrar det. Detta är inte vårt jobb – det är vårt kall. Vi kan inte förvänta att våra kunder ska ansluta sig till oss, men vi kan kräva från oss själva att ge dem möjligheten att göra det.”

–        Kenneth Silvandersson, VD

På en liten sydsvensk ort i början av 1980-talet resulterade ett misslyckat limexperiment i en innovation som visade sig mycket lyckosam för flugfångst. Denna lyckosamma olyckshändelse av entreprenören Åke Silvandersson var startskottet för årtionden av knog och innovationer inom skadedjurskontroll – oftast något limbaserat och alltid med en miljövänlig approach.

Alltmedan antalet kunder och efterfrågan på giftfria lösningar konstant har ökat så har produktportföljen kompletterats med annat än limbaserade varianter. Samtidigt har erbjudandet breddats till andra branscher än livsmedelsindustrin – vilket var den ursprungliga målgruppen i allmänhet och där mjölkbonden hade en särställning bland kundsegmenten. Idag är Silvanderssons produkter utvecklade och erbjudna till hotell, restaurang och andra i Horeca-branschen, till professionella skadedjursbekämpare och till odlare och andra inom jordbrukssektorn, och till hushåll och andra konsumenter tack vare vårt hårt arbetande nätverk av distributörer, grossister och butikspersonal över hela världen.

Även om vårt erbjudande och våra produktlinjer har utvecklats med tiden så har våra kärnvärden alltid varit desamma. Kompetens, kvalitet och tillförlitlighet är nyckelord som uttrycker hur Silvandersson gör produkter och affärer på – oavsett om det är för en distributör i New York eller en fotbollsmorsa i Tranås.

Vi har lärt oss – delvis tack vare tursamma experiment med oväntade resultat i sann Silvandersson-anda – att många av våra innovationer har visat sig lämpliga för att lösa andra problem än vad intentionen med uppfinning var från början. Exempelvis så är vår frysteknologi Cryonite® inte bara högeffektiv för mal- och kackerlackskontroll inom livsmedelsindustrin, utan kan likaväl användas mot vägglöss i hemmet, på sjukhus eller skolor, eller mot museibaggen eller mot havstulpaner på båtskrov. På samma sätt har vår CoreDot®-teknologi visat sig lämpad för en rad andra industrier där en exakt applicering av lim eller andra bärare/vätskor är essentiell för en effektiv produktion och slutprodukt.

Vårt kunnande om insekter och insekters beteenden till trots, så är limanvändning och limapplikation vår ursprungliga och ständiga kärnkompetens. I en värld där vi bara kan vara säkra på att förändring är det enda som är konstant så är det väl ändå skönt att veta att vissa saker aldrig ändras? Låt oss bara hoppas att detta inte gäller för användningen av kemiska preparat – särskilt inte då det ju sannerligen inte finns någon anledning för det!

Silvandersson genom åren

1982 – Silvandersson grundas efter ett misslyckat limexperiment. I ett samarbete med FOA och livsmedelsindustrin utvecklas världens första insektsfälla med torrlim och en specifik vidhäftningsprodukt är framtagen.

1984 – Fönsterfällan blir bolagets första patent

1996 – Cryonite® 1.0 ser dagens första ljus

1997 – Gula fällor för att attrahera vita flugor tas fram.

1998 – Limfällor med fluorescerande färger och 3D-mönster utvecklas och revolutionerar industridesignen i branschen.

2000 – En UV-resistent vidhäftningsprodukt lanseras för första gången

2005 – Applikationstekniken CoreDot™ lanseras för unik exakthet I mängd och läge

2008 – Cryonite®-systemet är uppdaterat för den femte gången och Cryonite® 6.0 lanseras

2010 – Cryonite® 7.0, Cryonite Rifle 6560, erbjuds för första gången som ett komplement till den utdragningsbara Lansen

2010 – Den populära NO-serien lanseras i Sverige. Den första produkten är ett högeffektivt myggmedel helt utan kemiska ingredienser och därmed lämpad även för små barn. Efterföljaren NO Fästing blir genast den ledande produkten mot fästingar.

2013 – Silvandersson USA, Inc. etableras i Jackson, Tennessee för att ytterligare förbättra servicegraden på den Nordamerikanska kontinenten.

2013 – Silvandersson USA påbörjar ett strategiskt samarbete med servicebolaget PC Logistics

2014 – Silvandersson gör en komplett make-over av affärsplanen. Slutsatsen: Vi ska fortsätta göra det vi gör för det gör vi bäst..

2014 – CoreDot™ Application Technology 2.0 lanseras med ännu bättre effektivitet än föregångaren

2014 – NO-serien kompletteras med en alltigenom skonsam och effektiv produktportfölj mot hårlöss på kundernas begäran