Silvalure

Silvalure System® är ett inregistrerat varumärke som tillhör Silvandersson Sweden AB.

Silvalure System® garanterar dig grundligt testade och effektiva produkter för insektskontroll.

Silvanderssons limfällor utvecklades genom intensiv forskning i nära samarbete med livsmedelsindustrin och FOA (Försvarets Forskningsanstalt).

Forskningen resulterade i ett väldigt effektivt lim och exakt rätt mönster på limarken för att bäst attrahera flugor.

Våra teorier och omfattande praktiska tester har visat sig vara en lyckad metod för att med mycket gott resultat fånga flugor och andra insekter.

När du använder limfällor för kontroll och fångst av flugor, försäkra dig alltid om att det är en original Silvandersson-produkt, märkt med Silvalure System® logotype, för bästa resultat.

Marknadens bästa
Silvalure System® är marknadens mest effektiva, funktionella och utprovade limsystem.

Papper och lim är anpassat efter insektstyp, temperatur, hållbarhet, UV-ljus, fukt, lagring mm. Allt för att ge dig en perfekt produkt och en flug- och insektsfri miljö.