Världens leverantör av miljövänliga produkter och lösningar

Skadedjursbranschen är tveklöst inne i en period av stor förändring för närvarande. Pådrivet av en breddad och fördjupad förståelse för den påverkansgrad som giftiga substanser inom branschen har på vår omgivning så har många politiska beslut fattats i syfte att begränsa denna användning – såsom EU direktivet 2014 som förbjuder användning av pesticider om det finns miljövänligare alternativ att tillgå för samma effekt.

Detta är förstås mycket välkomnat – inte bara för oss som är världens leverantör av giftfria produkter och behandlingslösningar sedan årtionden, utan för alla och envar. Lyckligtvis så har ett ökat antal skadedjurstekniker börjat använda mekaniska metoder och en mer preventiv approach i sina behandlingsprotokoll istället för att bombardera utsatta områden med kemikalier.

Redan på 1970-talet påbörjade IPM – Integrated Pest Contol – promotas som ett miljömedvetet alternativ (Knipling EF (1972) Entomology and the Management of Man’s Environment. Australian Journal of Entomology 11, 153-16), men metodiken är fortfarande ett okänt begrepp hos slutkunden (läs: de som drabbats av ohyra och skadedjur). Möjligen är en delförklaring att saneringsbranschen under lång tid har varit avvaktande och återhållsam med IPM eftersom gifter har varit en snabb, billig och effektiv lösning i många fall, och att slutkunden mer eller mindre bara har velat bli av med det uppstådda problemet utan större tanke på effekterna på miljön. Självfallet har utvecklingen av IPM kommit längre på vissa marknader, och detta är också en anledning till varför Silvandersson besöker lokala mässor över hela världen och undersöker vilka produkter på respektive marknad. Detta ger oss en god bild av hur långt varje land har kommit, och därtill nya idéer för nya produktutvecklingar för våra kunder.

De preventiva och mekaniska metoderna fungerar lika effektivt och väl som gifterna – och är i vissa fall överlägsna (även om pro-kemikalieentusiaster gärna kritiserar miljövänliga alternativ som mindre effektiva). När det kommer till vägglöss (till exempel), så har insekten blivit resistent mot alla kända tillåtna gifter, vilket ger få alternativ till mekaniska metoder såsom Cryonite®-tekniken där insekterna fryses ihjäl med torr-is. Med korrekt användning är detta ett bevisligen effektivt verktyg mot alla typer av krypande insekter – utan inblandning av pesticider.

Vi är övertygade att fler och fler på fler och fler marknader kommer att börja favorisera giftfria lösningar, av anledningar som borde vara självklara för alla. Av den anledningen kommer Silvandersson att fortsätta söka efter och utveckla produkter och lösningar som hjälper skadedjurstekniker och andra användare – och alla andra.

Vi kan inte förvänta oss att alla kommer att bidra till denna förbättring, men vi kan fortsätta att vara världens leverantör av giftfria och högkvalitativa produkter för effektiv bekämpning av skadedjur och ohyra, i vår strävan efter en mer hälsosam omgivning för oss och våra barn.