Geting

Vespoidea – Det karakteristiska för getingarnas sociala liv är arbetsfördelningen. Bland getingar innebär det att honor och hanar ägnar sig åt fortplantning. Arbetarna bygger boet, matar larver och försvarar samhället. Arbetarna är egentligen honor med outvecklade könsorgan.

Fram på hösten upplöses samhället och arbetarna fryser ihjäl. Hanarna dör snart efter parningen, under det att de unga befruktade honorna uppsöker skyddade platser för övervintring som på vindar och i uthus.

Honorna kommer vanligen fram i april – maj och börjar var för sig att söka en lämplig plats för sitt nya bo. Mot eftersommaren kan ett stort getingbo innehålla 5 000-6 000 individer. Samtidigt börjar de slarva med passningen av larverna. Från sensommaren och fram tills frosten dödar arbetarna för de ett dagdrivarliv, och man ser dem söka sig till sötsaker. De kan bli till allvarligt besvär i konditorier, fruktaffärer och andra livsmedelsföretag. I privata hushåll är det särskilt i syltningstiden, och när man äter utomhus som man lägger märke till dem. Då de uppsöker kadaver, slaskspannar och liknande platser är de naturligtvis liksom flugor potentiella smittspridare.

Getingar använder i första hand sin gadd till att döda sitt byte. Gadden står i förbindelse med ett par körtlar som producerar ett gift, besläktat med ormgift.

Utseende: Getingen har en svart och gul kropp, med ett ovalt huvud och svarta antennbaser.

Fortplantning/utveckling: Honorna bygger egna bon av lera eller så utnyttjar de redan befintliga håligheter i trä där de lägger sina ägg. Varje ägg förses med ett förråd av insektslarver som honan förlamat med sitt gift. De blir sedan föda åt den egna larven. Hanarna dör snart efter parningen.

Getingfällan Country är en perfekt hjälp mot getingproblem.

Vespoidea