Husmus

Mus musculus – Husmusen är ett av de mest framgångsrika skadedjuren. Detta beror på dess förmåga att trivas under olika klimatförhållanden i mycket varierande omgivningar.

Möss har bra balans och klarar av många fysiska strapatser. De kan klättra, hoppa, simma och klämma sig igenom en öppning som är så liten som 6-7 mm hög. De är orädda och nyfika, och visar de ingen rädsla för nya saker.

Möss är vanligtvis aktiva under natten, även om viss aktivitet förekommer under dagen. Finns god tillgång till föda och skydd, behöver den bara flytta sig någon meter. Möss är allätare även om den föredrar cerealier. Då tillgång till vatten är begränsad, kan möss överleva på den fukt som finns i födan.

Möss har relativt dålig syn, varför deras förflyttningar är mycket beroende av lukt, smak, vidröring och hörsel. Möss reagerar på ljud och använder sin skarpa hörsel för att upptäcka och undvika faror. Möss har långa känsliga morrhår nära nosen och känselhår på kroppen.

Utseende: Husmusen är korthårig och färgen varierar från ljusbrunt till svart, med ljus undersida. Öronen och svansen har lite hår. Vuxna djur väger 12-30 gram. Kroppen är 15-19 cm lång, inklusive svansen, som står för mer än halva längden.

Fortplantning/utveckling: Möss förökar sig snabbt. Inomhus föder möss året runt. En vuxen hona kan ha upp till 10 kullar och föda upp till 60 nya möss per år.

Mus musculus