Stickmygga

Culex pipiens – Det finns 2 700 myggarter. Den vanligaste arten är stickmyggan. Hos myggorna är det bara honan som suger blod. Hon behöver blod för att få tillräckligt med näring för att kunna lägga ägg. Hanen lever av nektar. Myggan söker stillastående vatten, vilket finns i sankmarker, regntunnor, avloppsbrunnar och liknande. Vuxna myggor tycker om att vila i ogräs och snår.

Myggan har ett utmärkt luktsinne och reagerar på lukter som koldioxid i utandningsluften och mjölksyra. Människokroppen utsöndrar dessutom ytterligare 300 ämnen som luktar, och mängden varierar, vilket gör att mygg dras mer till vissa människor än till andra. Myggan använder dessutom sin syn för att hitta byten eftersom den uppfattar rörelse. Förutom detta reagerar den på infrarött ljus, värme och fukt.

Myggans ibland irriterande ljud kommer från dess vingslag, honor och hannar flyger med olika frekvens och därför skiljer sig ljudet åt.

När en mygga sticker skär den upp ett hål i skinnet och sugsnabeln skjuts in.

Utseende: En vanlig stickmygga väger 2 till 2,5 milligram och är ca 7 millimeter lång.

Fortplantning/utveckling: Mygghonan lägger sina ägg i stillastående vatten. Äggen kläcks till larver inom 48 timmar. Larverna lever i vatten i ett par veckor innan de förpuppas och utvecklats till vuxna myggor. Livscykelns hastighet varierar mellan arter och påverkas av temperaturen. Vid varmare väder går det snabbare. Stickmyggan kan hinna med upp till 3–4 generationer från vår till höst. Honorna av sista generationen övervintrar t ex i uthus och källare.

Culex pipiens