Mördarsnigel

Arion lusitanicus – Det spektakulära namnet ”mördarsnigel” har den fått genom sitt aggressiva och delvis kannibalistiska beteende. Ätskador kan ses på i stort sett alla typer av grödor och prydnadsväxter. De spanska skogssniglarna sprids framför allt passivt genom att ägg och sniglar följer med transporter av plantor, jord och trädgårdsavfall. I mindre områden sker även spridningen aktivt genom egna förflyttningar.

Under vissa år har artens överlevnad ökat betydligt på grund av milda vintrar och fuktiga somrar. Sniglarna ses lättast i fuktigt väder från den tid då temperaturen överstiger 8-10ºC. De könsmogna djuren dör i mitten av oktober, medan mindre, icke könsmogna sniglar söker skydd i markens sprickor och håligheter.

Utseende: Den spanska skogssnigeln är i vuxet tillstånd i storlek som en svart skogssnigel (ca 8-13 cm). Färgen är oftast mörkt brunröd, men varierar starkt från nästan svart över alla bruna och röda färgnyanser till orangegul.

Fortplantning/utveckling: Den spanska skogssnigeln lägger ägg. Äggen är ca 3,5 mm i diameter, och nylagda är de genomskinliga men blir sedan gråvita. De är mjuka och brukar läggas i portioner om ca 30 st – totalt ca 400 från en snigel per år. Äggen ligger ofta öppet på jorden, i löv och i komposter.

Snigelfällan Final är lösningen på obehaget med mördarsnigeln.

Arion lusitanicus