Husfluga

Musca domestica – Husflugan är den vanligaste flugan i bostäder och en av de djurarter som är mest spridd i världen. Flugor är irriterande och obehagliga för människor och husdjur. De smutsar ner med sina exkrementer och de sprider infektionssjukdomar. Då flugan stöter upp saliv för att bryta ner fasta födoämnen, kommer ett större antal smittbärande bakterier också med. Härmed sprider de sjukdomar.

Utseende: De vuxna flugorna är 5-8 mm långa. Mellankroppen är gråaktig, med fyra mörka längsgående linjer på ryggen. Undersidan av bakkroppen är gulaktig. Hela kroppen är hårbeklädd. Ögonen är rödaktiga fasettögon. Honorna är något större än hannarna och har mycket större avstånd mellan ögonen. Som de flesta tvåvingar har husflugan endast ett par vingar.

Fortplantning/utveckling: Honan kan lägga upp till 500 ägg, i fem grupper om 100 ägg vardera. Honan lägger äggen framför allt i gödsel, köksavfall och liknande. Larverna kläcks inom en dag och de livnär sig vanligen av dött och förruttnande organiskt material, till exempel köksavfall och avföring. De vuxna flugorna lever mellan en halv och en månad. Flugor förökar sig snabbt. En fluga i april kan ge upphov till 64 miljoner flugor inom tre månader.

I Silvalure Fly Control-sortimentet finner du alla produkter du behöver för flugbekämpning i hemmet och stallet.

Musca domestica