Fruktfluga

Drosophila melanogaster – Fruktflugan, ibland även kallad bananfluga, ättiksfluga eller vinfluga. Det finns omkring 30 olika arter, det är i princip samma insekt med flera namn, som antyder vad de tycker om.

Den förökar sig snabbt och trivs i rumstemperatur där den livnär sig på matrester och dras till jäsande frukt eller grönsaker, och till icke rengjorda kärl och flaskor med slattar av vin, öl, mjölk, ketchup, marmelad eller ättika. Även dåligt rengjorda avfallsbehållare, är en plats där de trivs och utvecklar koloni.

Utseende: Fruktflugan är ett par millimeter lång.

Fortplantning/utveckling: En bananfluga kan lägga 25 ägg om dagen och upp till 2 000 ägg under sin livstid. Under gynnsamma omständigheter genomförs utvecklingen från ägg till vuxen fluga under 10 dagar. Honan lägger äggen direkt i maten för att larven skall ha något att livnära sig på.

Insektsfällan Fruity löser problem med fruktflugor.

Drosophila melanogaster