Kackerlacka

Blatella germanica – Kackerlackan, eller närmare den tyska kackerlackan förekommer i små kolonier i uppvärmda byggnader (minst +20°C), och föredrar varma och fuktiga miljöer som hotell, restauranger, bagerier och varuhus, men den förekommer inte så ofta i privata hem eller växthus.

Kackerlackan trivs bäst vid ugnar, värmerör, kylskåpsmotorer och vid andra ställen där det är mellan 25-33°C. De är ljusskygga och gömmer sig därför i mörka och trånga sprickor när de utsätts för stark ljus.

Kackerlackorna sprids lätt med emballage och lastpallar. Båda könen flyger bra vid varm väderlek och kan då sprida sig till nya platser. Som vuxna lever kackerlackorna flera månader.

Utseende: Hane: 10-13 mm i kroppslängd, med 8-10 mm långa vingar. Hona: 12-15 mm i kroppslängd, med 9-12 mm lång vingar. Äggkapseln: Först vit, därefter rosa, ljusbrun till brun i färgen; 7-8 mm x 3 x 3,5 mm.

Fortplantning/utveckling: Redan 2 dygn efter parningen producerar honan en äggkapsel. Äggkapseln innehåller omkring 40 ägg. Honan bär med sig äggkapseln nästan tills nymferna kläcks, vilket är efter 4-6 veckors tid. De nykläckta nymferna är ca 3 mm långa. Det tar omkring 2-4 månader innan de blir vuxna.

Kackerlacksfällan Economy bekämpar effektivt den tyska kackerlackan.

Blatella germanica